ارائه‌دهندگان

افشین فلاطونی

ویراستار و عضو بنیاد مستندات آزاد

مشارکت غیر فنی در لیبره‌آفیس

سهراب بهدانی

برنامه‌نویس پایتون و راست

شبکه‌های اجتماعی نامتمرکز

دانیال بهزادی

فعال نرم‌افزار آزاد و برنامه‌نویس

کشتی نجات

امیریا ماهر

برنامه‌نویس فرانت‌اند وب

روش‌های مشارکت در آزادی نرم‌افزار

فاروق کریمی‌زاده

برنامه‌نویس و بازیکن ماین‌تست

بازی تسخیر پرچم در ماین‌تست

مهرداد محمدی

برنامه‌نویس پایتون و دوست‌دار نرم‌افزار آزاد

نگاهی به فراجستجوگرها و معرفی موآ

رضا حسین‌زاده

برنامه‌نویس و دوست‌دار نرم‌افزار آزاد

آیندهٔ وب آزاد و فایرفاکس

شهرزاد

هنرمند خیابانی

آیا بنکسی بعدی یک هکر خیابانی است؟

مصطفی آهنگرها

فعال نرم‌افزار آزاد و برنامه‌نویس وب

تازه‌های دنیای نرم‌افزار آزاد

حامی رویداد

SciSchool